Uddannelsen

Uddannelsen tager tre år og består af et basisår og to overbygningsår. For at opnå diplom kræves fuldførelse af alle tre årsforløb og aflevering og godkendelse af diplomopgave. Der tilbydes 1 års gratis supervision efter endt uddannelse.
Det er muligt alene at deltage i basisåret. Deltagelse på overbygningerne kræver fuldførelse af basisåret.

Vores Kunstterapiuddannelsebygger på de erfaringer og indsigter som kommer fra tyske uddannelsesinstitutioner, der har eksisteret i årtier.
Undervisningen er baseret på kunsterisk-terapeutisk selverfaring, selvrefleksion og udarbejdelse af basisviden om medicinsk sygdomslære.
Den medicinske menneskekundskab, som vi formidler, har sit grundlæg i Rudolf Steiner´s Åndsvidenskab og indeholder ud over et rent naturvidenskabeligt syn på mennesket en sjælelig og en åndelig dimension. De kreative færdigheder bliver værdsæt, selvhelbredelse bliver fremmet og biografiske aspekter bliver inddraget.

Allerførst mødes vi på et introduktions-kursus, som giver et indblik i uddannelsens indhold. Dette introduktionskursus er obligatorisk.

Basisåret og de to overbygningsår består hvert af:
Modul 1 til 8 foregår over en weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.
Modul 9 foregår fra mandag morgen til fredag aften (se nærmere under Praktiske informationer).
Da kunstterapi består af en vekselvirkning mellem kunst og terapi vægter vi det kunstneriske og det terapeutiske arbejde i uddannelsen lige højt.
Det er netop i vekselvirkningen mellem kunst og terapi at udviklingen foregår.
Derfor styrkes deltagernes egen kunst og kunstforståelse gennem hele forløbet samtidigt med, at den terapeutiske indsigt opbygges.
Det er væsentligt at være indstillet på et tæt samarbejde mellem de studerende på uddannelsen, da vi lærer af både egne og andres erfaringer. Det anbefales at danne arbejdsgrupper mellem modulerne.
Det må forventes, at der er minimum 10 timers hjemmearbejde mellem hvert modul. Dette hjemmearbejde består af egen kunst eller kunstterapeutiske opgaver.

I modulerne er der afsat tid til eget kunstnerisk arbejde.

Modul 1-3 Modul 4-8 Modul 9 – ugeforløb
Kunstnerisk Terapeutisk Terapeutiske processer
Praktisk: 
Tegning
Maling
Plasticering
Praktisk:
Terapeutiske øvelser
Forskellige kunstneriske teknikker
Eget kunstnerisk arbejde
Praktisk:
Farvemeditation
Lasering
Cyklus
Teori:
Kunsthistorie
Kunstforståelse
Menneskets bevisthedsudvikling
Teori:
Diagnostisk billedbetragtning
Patient billeder
Menneskekundskab
Teori:
Menneskets livsforløb
Børnetegning
Psykiatri
Psykosomatik
Modul 1-6 Modul 7-8 Model 9 – ugeforløb
Praktisk:
terapeutiske tegneteknikker
terapeutiske maleteknikker
terapeutiske plastikteknikker
Praktisk:
Farvemeditation
Planetariske proces-ser
Plasticering
Teori:
Menneskundskab
Det 4-delte menneske
Diagnostisk billedebetragtning
Diagnogsticering af patientbilleder
Teori:
Medicin
Patologi
Teori:
Fordybelse i patologiske og medicinske aspekter
Eget kunstnerisk arbejde
Modul 1-3 Modul 4-8 Modul 9 – ugeforløb Modul 9 – ugeforløb
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Teori:
Menneskets livshistorie
De tolv sanser
Erindring som værktøj
Teori:
Medicin ved Dr. med. Tomas Johansen
Teori:
Samtalens muligheder og målsætninger
Krise og forløsning
Teori:
Etik og moral
Terapeut/patient relation
Arbejdsliv som Terapeut
Eget kunstnerisk arbejde

1. basis år: Kunstnerisk / Terapeutisk

Modul 1-3 – Kunstnerisk
Praktisk:
Tegning
Måling
Plasticering
Teori:
Kunsthistorie
Kunstforståelse
Menneskets bevisthedsudvikling
Modul 4-8: Terapeutisk
Praktisk:
Terapeutiske øvelser
Forskellige kunstneriske teknikker
Eget kunstnerisk arbejde
Teori:
Diagnostisk billedbetragtning
Patient billeder
Menneskekundskab
Modul 9 – Ugeforløb – Terapeutiske processer
Praktisk:
Farvemeditation
Lasering
Cyklus
Teori:
Menneskets livsforløb
Børnetegning
Psykiatri
Psykosomatik

2. år overbygning: Medicinsk / Terapeutisk

Modul 1-6:
Praktisk:
Terapeutiske tegneteknikker
Terapeutiske maleteknikker
Terapeutiske platikteknikker
Teori:
Menneskekundskab
Det 4-delte menneske
Diagnostisk billedebetragtning
Diagnosticering af patientbilleder
Eget kunstnerisk arbejde
Modul 7-8
Praktisk:
Terapeutiske tegneteknikker
Terapeutiske maleteknikker
Terapeutiske platikteknikker
Teori:
Medicin
Patologi
Eget kunstnerisk arbejde
Modul 9 – Ugeforløb
Praktisk:
Farvemeditation
Planetariske processer
Plasticering
Terori:
Fordybelse i patologiske og medicinske aspekter
Eget kunstnerisk arbejde

3. år overbygning: Biografisk / Terapeutisk

Modul 1-3
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Teori:
Menneskets livshistorie
De tolv sanser
Erindring som værktøj
Eget kunstnerisk arbejde
Modul 4-8
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Teori:
Medicin ved Dr. med. Tomas Johansen
Eget kunstnerisk arbejde
Modul 9 – Ugeforløb
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Teori:
Samtales muligheder og målsætninger
Krise og forløsning
Eget kunstnerisk arbejde
Modul 9 – Ugeforløb
Praktisk:
Biografiske øvelser
Eurytmi
Teori:
Etik og moral
Terapeut / patient relation
Arbejdsliv som terapeut
Eget kunstnerisk arbejde

Ret til ændringer forbeholdes.

Kunstterapeutiske arbejdsområder:

Psykiatri
Psychosomatik
Neurologi
Oncology
Intern medicin
Specialundervisning,
Skole
Specialskole

Børnehave
Vuggestue
Fængselsvæsenet
Misbrugsområde
Flygtningecentre
Tværkulturel kunstterapi
Akut – kunstterapi
Holistisk medicin

Sanatorier
Rehabiliteringscentre
Selvstændig klinik
Plejehjem
Hospicer
Sundhedspleje – forebyggelse
Sundhedsfremmende kurser
Konfliktkurser, samarbejdskurser samt andre erhvervsrelaterede kurser