Om Kunstterapi

Menneskeheden har aldrig været uden kunst og mennesket har altid udtrykt sin eksistens og længsel gennem kunst. Ligesom mennesket gennem tiden har været gennem en stor udvikling, har også kunsten udviklet sig. Det ses tydeligt gennem studier af kunsthistorien og menneskets udvikling helt tilbage fra hulemalerierne og til i dag, at kunsten er et billede på menneskets bevidsthed. Dvs. at kunsthistorien er et billede på menneskets bevidsthedsudvikling.

Kunstterapi er først blevet aktuelt i det 20.århundrede, da det skabende menneske selv skaber sin egen stilart. Til forskel fra tidligere tider, hvor vi var mindre individuelle og kunsten fulgte fastere retningslinjer, har vi i dag nået et udviklings niveau, hvor der er mulighed for fri kunstnerisk udfoldelse. Dette gør det muligt at se det enkelte menneskes udvikling og konstitution i dette menneskes eget billedudtryk.
Kunst bliver således udtryk for det enkelte individ. Helt ind til den fysiske substans. Mange års forskning inden for kunstterapi har påvist sammenhængen mellem det at male et billede og den malendes fysiske og psykiske konstitution.

I Danmark er interessen for at komme i kunstterapi stigende, og ifølge nyere tysk forskning påvises det at den kunstterapeutiske virkning på kroniske sygdomme er stor.

Grundlæggende stimulerer kunstterapien de selvhelbredende kræfter i patienten. Gennem den kreative skabende proces får patienten mulighed for selv at erkende sine egne sygdomstendenser og lære aktivt at modvirke disse ubalancer i den kunstneriske skabelse. Således kan tendenserne forvandles til fremtidigt sunde potentialer.

Kunstterapien anvendes til forebyggelse, behandling og rehabilitering af akutte og kroniske, psykosomatiske og psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og biografiske kriser samt i palliativ behandling.

Se artikel fra “Nyt Aspekt” om kunstterapi.

Se artikel fra “Kristligt Dagblad”: Kunstterapi er en terapi uden masse ord